FORMACIÓ

MAPA WEB

Abans de res …

 • Per a estudiar he de coneixer …
 • En què t’agradaria treballar?
 • Situació de l’ocupació en l’entorn
 • Modalitats de formació

Formació reglada

 • ESO (Educació Secundària Obligatòria)
 • Formació Professional
  • Formació professional Dual
   • Contracte per a la formació i al aprenentatge
  • Programa formatiu de qualificació bàsica
  • Cicles formatius de grau mitjà
   • Prova d’accés a cicle formatiu de grau mitjà
  • Cicles formatiu de grau superior
   • Prova d’accés a cicle formatiu de grau superior
  • Formació professional semipresencial o a distància
  • Estudia formació professional al teu ritme
  • Prova lliure per a aconseguir la titulació
  • Acreditació de experiències i cursos
 • Batxillerat
  • Altres opcions per a aconseguir el títol
   • Prova per a majors de 20 anys per a l’obtenció del títol de Batxillerat
   • Batxillerat nocturn i a distància
   • Batxillerat internacional
   • Batxillerat d’excel·lència
  • Seguir estudiant des de batxillerat
  • Assignatures pendents
 • Accedir a la Universitat
  • Accés des de Batxillerat
  • Accés des de cicle formatiu de grau superior
  • Accés per a persones majors de 25 anys
 • Universitat
  • Estudis de grau
  • Estudis de màster
  • Estudis de doctorat
  • Formació universitària a distància

Altra formació reglada

 • Ensenyaments artístics
  • Música
  • Dansa
  • Art dramàtic
  • Arts plàstiques i el disseny
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyament d’idiomes
  • Escola oficial d’idiomes
   • Proves de certificació d’idiomes
  • Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
  • Altres recursos per a aprendre idiomes
 • Formació de Persones Adultes

Ensenyaments per a l’ocupació

 • Formació professional Dual
  • Contracte per a la formació i al aprenentatge
 • Formació per a persones desocupades
 • Formació a mida
 • Tallers d’ocupació
 • Formació per a persones treballadoras 
 • Certificats de Professionalitat
  • Acreditació de experiències i cursos
 • Formació certificada en TICS
 • Formació per a l’exercici d’una professió

Estudiar a Europa

 • Programes i ajudes per a estudiar a l’estranger
  • Programa d’aprenentatge permanet
  • Altres programes d’ajudes
 • Aprendre idiomes al extranger
 • Reconeixement acadèmic i homologació d’estudis realitzats a l’estranger
 • Idees pràctiques per a moure’t per Europa
  • Documentació personal
  • Assistència sanitària