Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Intermediaris

Ha arribat el moment de distribuir el teu currículum i per a açò pots utilitzar els intermediaris del mercat laboral. És a dir, aquelles entitats que s’encarreguen de posar en contacte a les/us demandants d’ocupació amb les empreses que ofereixen ocupació.

Et proposem les següents alternatives:

Serveis públics d’ocupació

Actualment tens la possibilitat de cercar ofertes en el SERVEF, que és el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i del SEPE, Servei Públic d’Ocupació Estatal, que ofereix el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les persones inscrites en els Serveis Públics d’Ocupació tenen accés de forma gratuïta a: Ofertes d’ocupació, serveis d’orientació laboral, informació i inscripció en cursos de formació i participar en programes que faciliten el seu accés al mercat laboral.

SERVEF

El pas previ per a accedir a aquests serveis és estar inscrita/o com a demandant d’ocupació. Aquesta inscripció poden realitzar-la tant les persones aturades com les quals ja tenen un treball però desitgen millorar la seua ocupació.

Accedeix a més informació sobre com pots inscriure’t, la documentació i els requisits per a donar-te d’alta en el SERVEF.

SEPE

En aquesta web trobaràs el Punt de Trobada de Feina, a través del com podràs accedir a ofertes d’ocupació, previ registre. Per a açò et basta donar-te d’alta amb un e-mail i una contrasenya.

Agències de desenvolupament local (ADL)

Es tracta de serveis depenents dels Ajuntaments dedicades a la promoció i suport al desenvolupament econòmic i social dels seus municipis i en alguns casos realitzen tasques de gestió d’ofertes d’ocupació, potenciant els recursos locals, fomentant la inserció laboral i les iniciatives empresarials. Entre les funcions que exerceixen trobem:

  • Actuen com a intermediaris entre la persona demandant d’ocupació i l’empresa.
  • Informen sobre l’oferta de cursos existents i els gestionen. Aquests cursos poden anar destinats a personal aturat com a empleat.
  • Assessoren per a la creació d’empreses.

Pots localitzar en aquest llistat l’Agència de Desenvolupament Local més pròxima al teu domicili o sol·licitar informació en qualsevol dels centres de la Xarxa Joves.net.

Consultores de selecció de personal

Són empreses privades que presten els seus serveis, selecció de personal entre uns altres, per a altres empreses. La seua funció és captar i seleccionar a la persona treballadora sent contractada directament per l’empresa ocupadora. Solen treballar amb perfils altament qualificats o molt especialitzats. Realitzen processos de selecció molt elaborats: test psicotécnics, proves professionals, dinàmiques de grup, entrevistes,…

La decisió final sempre la té l’empresa contractant.

Empreses de treball temporal (ETTs)

La principal activitat de les Empreses de Treball Temporal consisteix a reclutar personal de diferents especialitats, amb la finalitat de posar-los a la disposició d’altres empreses que, per determinades circumstàncies de producció, necessiten cobrir certs llocs de treball de forma temporal.

Els sectors que més demanden personal amb caràcter temporal són:

  • Serveis
  • Construcció
  • Indústria
  • Hostaleria
  • Turisme

Els serveis de la ETT no et suposen cap cost, ja que les despeses de gestió són a càrrec de l’empresa que sol·licita empleats. Igualment el fet d’apuntar-se no suposa cap tipus de compromís previ, per la qual cosa si el contracte que t’ofereixen no et resulta interessant, pots rebutjar-ho lliurement.

Són un bon recurs si vols accedir per primera vegada al mercat laboral o cerques un treball temporal. Has de conèixer a més, que la Llei estableix que el personal emprat d’una ETT té els mateixos drets i deures que la resta de personal assalariat.

Cada ETT gestiona les seues ofertes d’ocupació, per la qual cosa et pot interessar estar registrat o registrada en més d’una. En general, la inscripció es realitza a través de la web de la ETT, encara que no ve malament que et passes per les oficines mes properes.

En el present llistat trobaràs les ETTs amb oficina en la Comarca. També pots trobar llistats en en la web del SERVEF, que tens un directori webs de ETT, les pàgines grogues o la guia QDQ.

Portals d’ocupació

Internet és una eina fàcil i ràpida per a distribuir el teu currículum i trobar noves ofertes d’ocupació. Per a açò, existeixen portals d’ocupació que actuen com a intermediaris entre les empreses i les persones demandants d’ocupació.

Una dels principals avantatges de cercar treball en internet és que ràpidament pots accedir a una gran quantitat d’ofertes d’ocupació i publicar el teu CV perquè siga llegit per qualsevol empresa.

En general, per a accedir a totes les funcions i serveis d’aquests portals és necessari estar registrat prèviament. Abans d’inscriure’t, és interessant que visites la seua pàgina i comproves que incloga ofertes de treball que t’interessen. Selecciona aquells que més s’adapten a les teues necessitats i tenen major nombre de visites. És important que tingues almenys una adreça de correu electrònic, ja que aquest és un dels principals sistemes que utilitzen les empreses per a comunicar-se amb les persones candidates.

En el següent enllaç, al blog MarcaEmpleo, pots trobar un llistat de portals d’ocupació per sectors .

En els Centres de la Xarxa Jove.net et pots aconseguir mes informació i fins i tot en alguns casos accedir a tallers d’orientació per a la cerca d’ocupació.