Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Currículum Vitae

El currículum vitae és una eina imprescindible per a la recerca d’ocupació que permet a les empreses conèixer les aptituds de les persones candidates a un lloc de treball determinat. És un document en el qual has de resumir la teua vida professional i et servirà per a presentar-te davant les empreses amb l’objectiu d’aconseguir una entrevista de treball.

Encara que l’estructura d’un currículum és molt semblant, pots personalitzar el format i aconseguir que el teu destaque i resulte interessant als seus lectors potencials. També has de tenir en compte que l’estructura pot variar en funció del contingut que t’interesse destacar o el lloc al que optes.

Recomanacions

  • Ha d’estar actualitzat sense faltes d’ortografia, amb una extensió no superior a dos folis.
  • Has d’intentar adaptar-lo al lloc al que optes evitant models estandaritzats i enviar-lo sempre original.
  • Un currículum clar i senzill és millor valorat que altre ple d’adorns. La presentació ha de ser polida i amb la informació bé organitzada.
  • No escrigues mentides mai al teu currículum. En cas d’haver caigut en alguna exageració, minimitza aquests excessos.
  • Utilitza una foto. És mes fàcil recordar una cara que un nom.

Currículum Europeu

El currículum Europeu és el model consensuat de currículum que pretén presentar les qualificacions i capacitats de manera senzilla per tota Europa. És un model molt detallada i minuciós. Posa l’accent en les competències adquirides, i és açò el que probablement diferencia mes del currículum convencional.

  • Aquest model de currículum és convenient utilitzar-ho en les següents situacions:
  • Quan cerques ocupació per Europa.
  • Quan el sector al que et dirigeixes és internacional, tingues o no mobilitat geogràfica.
Si vols mes informació sobre cercar treball en l’estranger, consulta l’apartat Treball a Europa

Un currículum bé fet et pot dur a l’èxit, és a dir, a aconseguir una entrevista de treball, fet pel qual et recomanem que dediques temps a la seua confecció i sol·licites cita al teu centre més proper de la Xarxa Joves.net en cas de necessitar orientació sobre com preparar-lo.

Enllaços d’interès
I també

Treball a Europa