Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Carta de presentació i e-letter

La carta de presentació acompanya al Currículum Vitae i respon a un doble objectiu; d’una banda, pretén suscitar l’interès de qui va a rebre la teua candidatura, de manera que llija la teua Currículum Vitae amb l’atenció que mereix; d’altra banda posa en relleu les dades específiques de la teua Currículum Vitae, que fan de tu la persona idònia per a aqueix lloc.

L’objectiu de la carta de presentació i del currículum és poder tenir una entrevista personal, així que procura fer una carta personalitzada on evidencies el teu coneixement de l’empresa i el perquè del teu interès a treballar allí, que centre l’atenció de l’entrevistador o persona responsable de la selecció de personal

Quan he de lliurar una carta de presentació?

És recomanable que utilitzes aquesta eina quan:

  • Ho indique l’empresa expressament en el procés de selecció.
  • Et presentes a un lloc de treball qualificat.
  • S’exigisquen uns requisits per al lloc de treball i tingues alguns d’ells però no tots.

Com ha de ser la meua carta de presentació?

La carta de presentació s’estructura en tres apartats:

  • Encapçalament: Inclou les teues dades personals, els de l’empresa presentació i salutació.
  • Part central: Destaca la teua formació i experiència, exposa la teua motivació i assenyala les teues qualitats per al lloc de treball al que optes.
  • Comiat: Indicar l’interès a mantenir una possible entrevista i tancament.

Quan redactes la teua carta de presentació has de tenir en compte que siga:

  • El més curta possible. Aproximadament una frase per cada apartat.
  • Directa.
  • Oberta per a possibles futurs contactes.
  • Has d’adaptar el format i la longitud de la carta segons siga per a enviar-ho per mail, contestes a una oferta i tingues l’espai prefixat o ho envies per correu ordinari.

E-letter

La e-letter és un format innovador de la carta de presentació, de fet la converteix al format 2.0. Concretament és una introducció audible de la teua carrera professional i acompanya a un videocurrículum o un currículum digital, normalment.

Per a realitzar una e-Letter l’única cosa que has de fer és gravar en el teu ordinador i en format mp3 una carta de presentació.

Has d’intentar que l’arxiu no s’estenga durant més d’un minut, és mes, hauria de bastar-te 30 segons que és el temps d’atenció i dedicació que posaran en l’àudio, mentre llambreguen el teu perfil en les xarxes socials habituals o inicien una cerca en Google per a obtenir informació sobre tu.

Enllaços d’interès