Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Quins processos de selecció hi ha?

Els procediments de selecció tenen per objecte conexionar el tipus de proves a superar i l’adequació dels llocs de treball que es vagen a exercir, incloent les proves pràctiques que siguen precises.

  • Oposició: Celebració d’una o de més proves per a determinar la capacitat i l’aptitud dels o de les aspirants i fixar el seu ordre de puntuació. El temari d’examen i les proves s’especifiquen en les bases.
  • Concurs: Comprovació i qualificació dels mèrits del personal aspirant per a fixar igualment el seu ordre de puntuació segons experiència i formació. Els mèrits consisteixen en una valoració quantitativa del nombre d’hores de formació en un o diversos temes estipulats, del temps d’experiència, el coneixement dels idiomes acreditats, etc. D’aquesta manera, el personal aspirant rep una sèrie de punts. En funció dels resultats, s’estableix un ordre de major a menor puntuació. L’adjudicació de punts es regula a través d’una baremació que apareix publicada en les bases de la convocatòria.
  • Concurs-Oposició: És un sistema mixt en el qual es combinen els dos anteriors: examen teòric i valoració de mèrits.

Borses de Treball

Es la contractació directa del personal. Aquestes poden ser:

  • Generals: Alguns organismes obren borses de treball de diferents perfils professionals, a les quals es pot apuntar qualsevol persona que complisca les condicions i requisits que es demanen per al lloc de treball. La selecció es fa mitjançant la valoració del currículum i els mèrits al·legats, amb “punts”. Per exemple, els títols acadèmics sumen punts. La persona que obtinga més punts, figura en un lloc “més amunt” de la borsa.
  • Específiques: Són aquelles que engloben a persones que han aprovat una oposició però que no han aconseguit plaça. Aquestes borses solen ser tancades per a personal contractat de l’administració, és a dir que una persona interessada amb titulació i/o experiència suficient no es pot inscriure directament.

Enllaços d’interés
  • Com s’ingressa en l’administració? Trobaràs informació i orientació sobre l’oferta d’ocupació pública, un cercador de convocatòries, pàgines d’ocupació pública que ofereixen les Administracions Públiques. En alguna d’elles també tens la possibilitat d’iniciar la tramitació d’algun d’aquests serveis públics.
I també

Tornar a Treballar a l’administració pública

On trobar informació?