Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Claus per a ser un bon professional

Utilitzem el terme competència, com a sinònim de capacitat, de saber fer.

Per a que una persona siga competent en una determinada ocupació, ofici o professió ha de posseir uns determinats coneixements i desenvolupar un conjunt de capacitats que li permeten complir amb eficàcia les tasques i funcions del seu quefer laboral.

En algunes borses d’ocupació, a més de sol·licitar les teues dades personals, formació acadèmica, experiència professional i habilitats tècniques, com poden ser el domini de programes informàtics o coneixements d’internet… , et demanen que enumeres algunes habilitats/capacitats no tècniques o competències que et descriguen professionalment.

Competències mes requerides

Actualment en el mercat laboral hi ha una sèrie de competències que són requerides pràcticament a tots els llocs de treball, en major o menor mesura, en funció del sector i activitat de l’empresa, el lloc de treball o del nivell de responsabilitat, entre altres criteris a tenir en compte. Aquestes competències són:

  • Capacitat d’aprenentatge
  • Saber aplicar coneixements i experiències
  • Flexibilitat i adaptació al canvi
  • Treballe en equip
  • Relaciones interpersonals i comunicació
  • Innovació i creativitat
  • Motivació, iniciativa i compromís
  • Dotes de comandament i lideratge
  • Autoestima i seguretat en un mateix