Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

UNIVERSITAT

El nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ha transformat l’estructura del sistema universitari espanyol, articulant els ensenyaments universitaris en 3 nivells que condueixen a l’obtenció dels títols universitaris oficials. Aquests són:

Estudis de Grau

Estudis de Màster

Estudis de Doctorat

 

Branques de coneixement

Cada títol està adscrit a una de les cinc branques de coneixement:

    • Arts i Humanitats
    • Arquitectura i Enginyeria
    • Ciències
    • Ciències de la Salut
    • Ciències Socials i Jurídiques

Crèdits ECTS

Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i garanteixen la convergència dels diferents sistemes europeus d’educació superior.

Els crèdits ECTS es basen en el treball personal de l’estudiant: hores lectives, d’estudi, elaboració de treballs i pràctiques. Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant. Un curs acadèmic equival a 60 crèdits ECTS.

Enllaços d’interès
I també