Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Formació professional et permet aconseguir els coneixements i les habilitats sobre la professió que tu tries. Hi ha una gran varietat de famílies professionals i cada família deriva d’un sector productiu. I en cadascuna de les famílies pots trobar diferents nivells d’aprofundiment, des dels nivells més bàsics als més específics, que són els cicles formatius de grau superior.

Entre tanta oferta, segur que t’és fàcil trobar algun curs que s’adeqüe als teus gustos i interessos professionals.

Tots els cicles formatius ofereixen la possibilitat de fer pràctiques formatives en centres de treball, mitjançant el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). Si formes part d’un grup de Formació professional dual, a més de les FCT, realitzaràs una gran part del cicle directament en una empresa. Consulta esta modalitat formació professional dual .

En finalitzar la formació professional, obtens una titulació o certificació acadèmica que et permet tant continuar estudiant com anar al món laboral, amb el suport dels coneixements i de les competències que has aprés durant la teua formació.

Oferta formativa

L’oferta de formació professional està distribuïda entre 25 famílies professionals a la Comunitat Valenciana, que se subdivideixen en especialitats. Les famílies són les següents:

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES IMATGE I SO
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
AGRÀRIA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
ARTS GRÀFIQUES INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
ARTS I ARTESANIES FUSTA, MOBLE i SURO
COMERÇ I MÀRQUETING MARÍTIM PESQUERA
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL QUÍMICA
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA SANITAT
ENERGIA I AIGUA SEGURETAT I MEDI AMBIENT
FABRICACIÓ MECÀNICA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
HOSTALERIA I TURISME TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
IMATGE PERSONAL TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
VIDRE I CERÀMICA

Consulta els diferents nivells per a conéixer l’oferta formativa concreta.

Nivells

La formació professional inclou:

PQPI

Programes formatius de qualificació bàsica

Cicles de formació professional bàsica

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

També tens la possibilitat d’obtenir el títol per altres vies, com són:

Estudiar a Europa

Tens la possibilitat de fer les FCT a Europa. Són estades al Regne Unit, Irlanda i França. Aquesta estada serà d’11 setmanes; la primera d’elles serà d’immersió lingüisticocultural i les 10 restants, de pràctiques laborals.

Però, a més, el programa Erasmus + ofereix mobilitat d’estudiants de formació professional , i per a alumnat de grau superior mobilitat d’estudiants de educació superior , tant per a finalitzar estudis com per a adquirir experiència. Consulta aquests apartats si són del teu interès.

Triar una especialitat

Triar una professió o la formació necessària per a dur-la a terme no és una tasca fàcil. Si no tens clar el que vols fer, visita este apartat En què t’agradaria treballar? per a guiar-te en la presa de decisions.

Una altra possibilitat és que utilitzes algun dels qüestionaris següents per a definir la formació que millor s’adapta als teus interessos.

  • GR Eina online per a ajudar-te a decidir pel món dels estudis i professions. Educaweb
  • Itepasas Eina online d’orientació academicoprofessional. Accedeix a test d’autoanàlisi o autoavaluació. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del Principat d’Astúries.

Enllaços d’interès
  • TodoFP. Portal d’informació i orientació sobre l’oferta de formació professional del sistema educatiu. Ministeri d’Educació Cultura i Esport
  • Formació professional Secció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que arreplega tota la informació rellevant sobre la FP.
  • FPEmpresa lloc de trobada entre centres de FP, empreses, alumnat o persones titulades en FP.
Més informació sobre formació professional
En aquest article post trobar informació sobre:

Formació professional dual

Estudia formació professional al teu ritme

Prova lliure per a l’obtenció del títol de tècnic/a i tècnic/a superior

Acreditació amb experiència o cursos

PQPI

Programes formatius de qualificació bàsica

Cicles de formació professional bàsica

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Mobilitat d’estudiants de formació professional

Mobilitat d’estudiants de  educació superior

En què t’agradaria treballar?