Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

BATXILLERAT

El Batxillerat és una formació voluntària amb una durada de dos cursos que té com a finalitat proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i habilitats que permeten desenrotllar funcions socials i incorporar-se a la vida activa.

Podràs accedir si estas en possessió de un dels següents títols:

  • Graduat en E.S.O.
  • Tècnic, Tècnic Esportiu i Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny, que podran accedir a la modalitat d’Arts del Batxillerat
  • Altre títol equivalent.

Modalitats

Hi ha tres modalitats de Batxillerat diferents. L’elecció que facis dependrà de la formació superior que vulguis fer després.

Si no tens clar el que vols estudiar, pots consultar l’apartat de la web En què t’agradaria treballar? , t’ajudarà a definir el teu objectiu professional.

Existeixen 3 tipus d’assignatures en el Batxillerat:

  • Assignatures comuns: Iguals en tots els batxillerats (Ciències per al món Contemporani, Educació Física, Filosofia i Ciutadania, Llengua i Literatura (Castellana i Valenciana), Llengua Estrangera, Història de la Filosofia i  Història d’Espanya.
  • Assignatures de modalitat: Són diferents en cada batxillerat i hauràs de triar 3 a primer i 3 a segon.
  • Assignatures Optatives: has de cursar una a 1r i una a 2n. Pots cursar Matèries optatives comunes per a totes les modalitats, matèries optatives específiques de cada modalitat, matèries de modalitat, ja sigui de la modalitat triada o d’una modalitat diferent.

Exempcions

L’alumnat que supere els ensenyaments professionals de música i dansa podrà obtenir el títol de batxiller si supera únicament les matèries comunes.

L’alumnat que dispose d’un títol de tècnic podrà obtenir el títol de batxiller si supera únicament les matèries comunes.

Enllaços d’interés
Més informació sobre Batxillerat

Altres opcions per a aconseguir el Títol   

Seguir estudiant des de Batxillerat

Accés a la Universitat des de Batxillerat

Assignatures pendents

I també

En què t’agradaria treballar?