Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Estudis de Grau

Els estudis de Grau són el primer cicle i et capaciten per a l’exercici professional.

Accés

Consulta les condicions d’accés segons el nivell formatiu del que provingues:

També pots accedir als Graus Universitaris des dels Ensenyaments Artístics com son:

Característiques generals dels estudis de Grau

 • Tenen una durada de 4 anys (excepte Medicina i Arquitectura) i les dobles titulacions la durada de les quals és de 5 anys.
 • Per a obtenir el títol de grau és necessari cursar 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) distribuïts en:
  • Assignatures de Formació bàsica (mín. 60 crèdits).
  • Assignatures Obligatòries.
  • Assignatures Optatives.
  • Pràctiques externes (màxim de 60 crèdits).
  • Treballe Fi de Grau (mínim de 6 crèdits i un màxim de 30).
  • Reconeixement per activitats culturals (màxim de 6 crèdits).
 • Nombre mínim i màxim de crèdits matriculats:
  • Has de matricular-te en un mínim de 9 crèdits i en un màxim de 90 crèdits en cada curs acadèmic.
 • Els títols de Grau podran certificar el domini d’una llengua estrangera de valor acadèmic. El nivell mínim exigit serà el de B2 del Marc Comú Europeu de referència, equivalent en llengua anglesa al First Certificate.

Titulació

En finalitzar els estudis de grau s’obté el títol de graduat/graduada en l’especialitat corresponent.

Enllaços d’interès
I També

Accés des de Batxillerat

Accés des de Cicle Formatiu de Grau Superior

Accés per a majors de 25 anys

Ensenyaments Artístics

Ensenyaments Esportius