Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Accés des de Cicle de Grau Superior

Quan acabes un Cicle Formatiu de Grau Superior pots accedir directament a la Universitat sense haver de realitzar la PAU, però pots millorar la teua nota d’admissió presentant-te a la fase específica de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU).

La PAU és la mateixa per a tot l’alumnat que vulga accedir a la universitat. Per açò, si et presentes a la part específica t’examinaràs de Batxillerat.

Nota d’accés

La nota d’accés a la titulació es calcula de la següent manera:

 • Nota mitja del cicle: Permet obtenir com a màxim 10 punts.
 • Nota mitja de la fase específica:
  • Podràs examinar-te com a màxim de 4 matèries de 2º Batxillerat d’una de les modalitats.
  • Expliquen les 2 qualificacions de les matèries que proporcionen millor nota d’admissió. És a dir, aquelles que millor nota resulta de multiplicar la nota obtinguda en la matèria amb la ponderació corresponent (0,1; o 0,2).
  • Permet obtenir com a màxim dos punts de cada assignatura.

NOTA D’ACCÉS: Nota mitja del cicle + M1 x a + M2 x b= Puntuació màxima 14 punts.

Trànsit a la Universitat

En funció del nivell de relació que existisca en les assignatures de modalitat a la qual et presentes i el Grau i Universitat a la qual vulgues optar, s’atorga un valor de 0,1 o 0,2. Són els anomenats “coeficients de ponderació” que van a permetre’t traure major o menor nota en la fase específica. Tots els anys, les Universitats publicaran un document de lesponderacions que atorguen perquè pugues preveure que assignatures et convé mes preparar-te.

Un cop realitzada la PAU pots fer la preinscripció a la universitat. Recorda que hi ha unes notes de tall diferents per a cada grau universitari i per a cada universitat, i que poden variar cada curs depenent del nombre d’aspirants.

Branques de coneixement

Consulta l’adscripció dels Títols de Tècnic Superior a les branques de coneixement de grau Universitari.

Convalidacions

 • Es convaliden almenys 30 crèdits tant si vols accedir a un Grau Universitari com a un Grau artístic.
 • Si el Grau al que vols accedir té pràctiques externes en empresa, de similar naturalesa a les quals vas realitzar durant les FCT, podràs convalideu els crèdits corresponents.
 • A més podràs convalideu altres mòduls si els coneixements i competències són equiparables.
Atès que cada universitat segueix un procediment de convalidació, consulta en la secretaria de la facultat on vages a cursar els teus estudis sobre aquest tema.

Enllaços d’interés
I també