Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Formació Professional al teu ritme

Aquesta és la modalitat d’oferta parcial de Formació Professional que consisteix a poder cursar mòduls professionals sense haver de realitzar tot el cicle formatiu. Açò et permet major flexibilitat i la possibilitat de combinar l’estudi i la formació amb l’activitat laboral o amb altres activitats.

Accés

Tenir almenys 18 anys complit l’any natural que efectue la matrícula i, en els casos de mòduls corresponents a cicles formatius de grau mitjà, també podran accedir les persones que tinguen almenys 16 anys amb un contracte laboral que no els permeta acudir als centres educatius en règim ordinari, o siguen esportistes d’alt rendiment.

Titulació

Certificació on conste el nom del mòdul, el nombre d’hores, el nom del cicle formatiu al fet que pertany, la qualificació obtinguda i la seua correspondència amb les unitats de competència

Seguir estudiant

L’alumnat que desitge obtindre el títol corresponent, podrà matricular-se i completar els mòduls formatius no realitzats.

Enllaços d’interés
  • Oferta formativa Trobaràs l’oferta de cicles formatius per al curs 2015-2016. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Tornar a Formació professional