Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Formació Professional Semipresencial o a Distància

Finalitat

Aquesta modalitat té com a finalitat afavorir que persones adultes sense qualificació accedisquen a la formació professional i acrediten competències professionals que li són necessàries per a l’accés a l’ocupació.

Organització

Pel que es refereix als requisits d’accés, estructura del curs i fins i tot la titulació que s’obté és igual per al mateix cicle formatiu en la modalitat presencial. Per a conéixer aquesta informació consulta el corresponent cicle formatiu en Formació Professional.

En la Formació Professional a distància pots marcar el teu propi ritme d’aprenentatge en funció de les teues necessitats i disponibilitat, ja que la formació és modular i cada alumne o alumna tria els mòduls en els quals es vol matricular.

S’inclouen tant activitats en línia com a presencials. S’utilitza Internet com a principal eina metodològica.

On puc fer un Cicle Formatiu a distància?

En el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), i en els Centres de la Comunitat Valenciana on s’imparteixen diferents titulacions en aquesta modalitat de Formació Professional.

Enllaços d’interés
  • FP Semipresencial o a distància Informació complementària sobre la formació Semipresencial o a distància de la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  • FP a través d’Internet Portal informatiu i d’accés a la formació professional a distància a través d’Internet. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • Oferta del CEED Ofereix de cicles formatius en modalitat a distància de la Comunitat Valenciana. Centre específic d’estudis a distància de la Comunitat Valenciana.
  • Centres Cercador de centres que imparteixen cursos de formació professional Semipresencial o a distància. Conselleria d’Educació Cultura i Esport.

Tornar a Formació Professional