Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial)

En què consisteix

Els PQPI son accions formatives adaptades a les necessitats de l’alumnat que afavoreixen la incorporació al món laboral i l’obtenció del Graduat en ESO.

En els PQPI estudiaràs assignatures que tenen a veure amb una professió, però també  estudiaràs assignatures generals que et permetran obtenir el Graduat en ESO.

Dirigit a

Joves escolaritzats i escolaritzades entre 16 – 17 anys que, de forma general, durant el curs anterior han finalitzat un PQPI de 1r curs.

Si tens 16 anys o els fas abans del 31 de desembre, signaràs el document d’acceptació i compromís.

Organització

Té una durada d’un curs escolar i es realitza en centres escolars. Es dediquen 30 hores a la setmana, distribuïdes de la manera següent:

 • Mòduls específics complementaris, on estudiaràs sobre una professió. A la setmana es destinen entre 5 i 10 h, segons considera oportú cada centre organitzador.
 • Mòduls voluntaris. Aquests són els que et permetran obtenir el Graduat en ESO. A la setmana es destinen entre 18 i 23 hores. D’igual manera que en els mòduls anteriors, la dedicació dependrà del que el centre organitzador considera oportú.
 • Tutoria: 2 hores a la setmana.
 • Mòduls optatius. El centre organitzador podrà oferir altres mòduls com: activitat física i esport; noves tecnologies, espanyol per a estrangers, anglès aplicat al perfil professional, religió o una activitat educativa alternativa.
 • Formació en centres de treball (FCT). Amb una durada d’entre 80 i 150 hores.

Oferta formativa

Les diferents especialitats procedeixen de les mateixes famílies professionals que els cicles formatius. Accedeix a l’oferta formativa de Programes de Qualificació Professional Inicial de la Comunitat Valenciana.

Titulació

Obtens un certificat de les qualificacions  professionals superades en els mòduls específics. I el més important…

“Si superes el PQPI obtens el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)”

En cas de no aprovar, tindràs dret a un certificat acadèmic on indicarà els àmbits que tens superats, i També podràs realitzar la Prova Extraordinària  per a aconseguir el títol de graduat en ESO.

Seguir estudiant

Si desitges continuar formant-te, se t’obrin les mateixes oportunitats que si hagueres acabat i aprovat 4t de l’ESO. Consulta les alternatives en ESO .

Enllaços d’interès
  • TodoFP. Informació detallada sobre els PQPIs. Portal d’informació i orientació sobre l’oferta de formació professional del sistema educatiu. Ministeri d’Educació Cultura i Esport.
  • Programes de qualificació professional inicial Normativa i informació organitzativa. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  • Oferta formativa de Programes de Qualificació Professional Inicial de la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
I també

Programa formatiu de qualificació bàsica

Cicles de formació professional bàsica

Cicles formatius de grau mitjà

Certificat de professionalitat

Educació Secundària Obligatòria