Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Quines funcions realitzen els voluntaris / ies

Aquestes són només algunes de les funcions que porta a terme el voluntariat, però recorda que les persones voluntàries poden realitzar tot tipus de tasques en les entitats en què participen.

  • Investigació, arreplegant dades i testimonis sobre una determinada situació, un territori, una comunitat o un sector social, entorn de problemes o necessitats concretes…
  • Informació i sensibilització, difonent, donant a conéixer situacions, necessitats, problemes, despertant i mobilitzant la consciència d’altres persones…
  • Orientació i assessorament, escoltant, atenent consultes, donant suport i facilitant informació a persones o col·lectius en situació de necessitat…
  • Formació, educant en valors, capacitant en habilitats socials, hàbits de salut, habilitats professionals, etc., a persones i col·lectius socials.
  • Reivindicació i denúncia, reclamant drets, assenyalant irregularitats o injustícies…
  • Captació de fons i recursos, arreplegant i canalitzant diners, mitjans materials, recursos tècnics necessaris per al desenvolupament de projectes solidaris o l’atenció a situacions d’emergència…
  • Suport i assistència directa a persones en situació de necessitat, atenent malalts de sida, toxicòmans, ancians sols, dones maltractades, transeünts, sense sostre…
  • Planificació i gestió de projectes d’acció, analitzant necessitats, formulant objectius i estratègies d’acció, cercant i organitzant tot tipus de recursos, avaluant resultats…
  • Adreça, gestió i manteniment d’organitzacions d’acció voluntària, ocupant-se d’enfortir la participació, millorar l’eficàcia en el funcionament organitzatiu i en l’acció per a arribar als objectius, desenvolupant les relacions amb altres organitzacions o institucions…

Font: Voluntariat.net

 

Descobreix què pots fer tu com a voluntari o voluntària en el sector d’activitat en què vols intervenir o en l’associació de la qual formaràs part.