Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Camps d’acció voluntària

Perquè conegues un poc millor on podries participar, hem destacat ací alguns dels àmbits en els quals es porta a terme l’acció voluntària, però existeixen també iniciatives en altres sectors: educatiu, salut, esportiu, drets humans, emergències i socors, temps lliure, promoció de col·lectius.

Descobrix quin sector d’intervenció s’ajusta més als teus interessos i inicia la teua pròpia experiència de participació i solidaritat.

Social

Les actuacions es dirigeixen a col·lectius o persones en situació de vulnerabilitat (persones majors, immigrants, discapacitats, infància en risc social, etc.). Es tracta d’una activitat assistencial de suport o preventiva, segons el perfil de la persona o col·lectiu a què es dirigeix.

Cultural

Es tracta d’accions relacionades amb la dinamització i promoció de la cultura popular i tradicional, la producció artística o la defensa del patrimoni cultural, entre altres.

Voluntariat ambiental

Accions de protecció de l’entorn natural i medi ambient, campanyes de sensibilització, defensa del patrimoni natural, educació ambiental o la prevenció de riscos ambientals.

Cívic

Les actuacions en aquest àmbit estan orientades a promoure la participació ciutadana i la vida associativa. Alguns exemples d’aquesta activitat és la realitzada per associacions de veïns, associacions de temps lliure, esportives, protecció civil, etc.

Cooperació Internacional

Actuacions desenvolupades per entitats de cooperació al desenvolupament, l’activitat de les quals es centra en projectes a favor de països del Tercer Món: sensibilització de la població, iniciatives de promoció del comerç just, educació per al desenvolupament, projectes humanitaris i d’emergència, etc.