Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

ESO (Educació Secundària Obligatòria)

Accés


Si tens entre 12 i 16 anys segurament estaràs estudiant l’ESO. És una etapa educativa obligatòria i gratuïta, formada per quatre cursos que es realitza en centres d’Educació Secundària.

Titulació

Quan finalitzes 4t de E.S.O,

Obtindràs el Títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria

Seguir estudiant

Podràs seguir estudiant:

Alternatives sense l’ESO

Si en finalitzar no obtens el títol de Graduat/a, obtindràs un Certificat Oficial d’Estudis Obligatoris.

Si vols aconseguir el títol de Graduat/a en E.S.O. pots optar per presentar-te a:

  • Prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en ESO, en el cas que no hagen passat mes de 2 anys des de que vares deixar el centre, amb 5 assignatures pendents, com a màxim, i 18 anys complits l’any natural de la prova.
  • Prova lliure d’obtenció del títol de Graduat en ESO. Dirigit a persones majors que com a mínim han complit 18 anys l’any natural de la prova. Ací tens models d’examen.
  • Acudir a un curs organitzat pel Centre de Formació de Persones Adultes, on et poden preparar per a la prova lliure, o assistir a classe per a obtenir el propi títol.

Una altra possibilitat és accedir a una de les alternatives següents:

Assignatures pendents

Si en finalitzar 4t de l’ESO et queda alguna assignatura o àrea pendent comprova quines seran les teues possibilitats de promoció o titulació.

Enllaços d’interès