Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

voluntariat com a experiència

El voluntariat possibilita el desenvolupament de capacitats com el treball en equip, la resolució de problemes, el lideratge, o la millora de les habilitats de comunicació.

 

Aquestes capacitats són també molt valorades en l’àmbit laboral, per la qual cosa la seua adquisició i posada en pràctica poden contribuir a millorar el teu CV.

 

Posar el teu coneixement, habilitats, talent i experiència al servei d’una organització voluntària, et dóna l’oportunitat d’exercitar aquestes habilitats i experimentar-ne l’aplicació en contextos diversos.

 

A més, l’activitat voluntària et permet establir relacions personals, que poden ser útils en el teu procés de recerca d’ocupació, i adquirir experiència en el teu camp de coneixement.

 

Per altra banda, l’activitat voluntària pot requerir algun tipus de formació per a ser desenvolupada de manera eficaç. La realització d’aquesta formació pot acreditar-se i incorporar-se al teu CV com a part dels teus coneixements i experiència.

 

També és possible considerar l’activitat voluntària en el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral. Per a això, cal que l’organització on s’haja realitzat l’activitat voluntària ho certifique de manera específica  (Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol).

 

Per això, encara que adquirir experiència laboral no siga el principal motiu del voluntariat, pot ser una via interessant per a millorar les teues oportunitats professionals, ja que és una experiència cada vegada més valorada en l’àmbit laboral.