Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Acreditació amb experiència i cursos

En què consisteix

Periòdicament s’obri convocatòria per a l’avaluació i l’acreditació d’unitats de competència professional d’un títol de formació professional o de certificat de professionalitat, que han estat adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Requisits

 • Tindre nacionalitat espanyola, disposar del certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya.
 • Quant a l’edat:
  • Si s’opta a una qualificació de nivell I, tenir 18 anys.
  • Si s’opta a una qualificació de nivell II i III, tenir 20 anys complits en el moment de la inscripció.
 • Tenir experiència laboral o formació relacionada amb les competències que es volen acreditar:
  • Si en el teu cas tens experiència durant els últims 10 anys abans de la convocatòria:
   • Si optes a una qualificació de nivell I, tenir almenys 2 anys d’experiència, amb un mínim de 1.200 hores en total.
   • Si optes a una qualificació de nivell II i III, tenir almenys 3 anys d’experiència, amb un mínim de 2.000 hores en total.
  • Si en el teu cas tens formació durant els últims 10 anys abans de la convocatòria:
   • Si optes a una qualificació de nivell I, tenir almenys 200 hores de formació.
   • Si optes a una qualificació de nivell II i III, tenir almenys 300 hores de formació.
   • També es poden acreditar hores de mòduls formatius sense que s’acredite el mòdul complet per no aconseguir a la totalitat d’hores requerides.

Titulació

Si demostres que disposes de les competències necessàries per al títol o certificat hauries de realitzar els tràmits oportuns perquè s’expedisca.

 

Enllaços d’interès
 • Acreditació de competències professionals Àmplia la informació relativa a l’acreditació de competències. TodoFP, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Guia de la persona candidata Manual del procediment per al reconeixement de les competències professionals a través de l’experiència laboral o la formació. Ministeri d’Educació.
 • Acreditació de competències Eina d’autoavaluació de les possibles competències que es podrien acreditar a títol orientatiu. TodoFP, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Assistent d’experiència laboral i formació Assistent que permet identificar, a manera orientativa, la qual cosa podries acreditar. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
 • Convocatòries oferides Llistat de les famílies i especialitats sobre les quals s’ha convocat procediment d’avaluació i acreditació. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Més informació

Certificats de professionalitat

 

Tornar a Formació professional