Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Cicles de Formació Professional Bàsica (FPB)

En què consisteix

La Formació professional bàsica  té per finalitat afavorir-la adquisició de competències necessàries per a l’exercici d’una professió, a més d’afavorir l’aprenentatge permanent.

És una titulació oficial i forma part del sistema educatiu.

Organització

Té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 Hores lectives). Està compost per les assignatures següents:

 • Mòduls del bloc específic associats a una professió. Amb aquesta formació s’obtindrà, com a mínim, una qualificació professional de nivell 1.
 • Mòduls del bloc comú, derivats de l’ESO. Està compost pels mòduls:
  • Mòdul de Comunicació i Societat I i II.
  • Mòduls de Ciències Aplicades I i II.

Consulta la distribució de mòduls per cursos .

Requisits d’accés

Si tens menys de 17 anys i vols accedir a un cicle de FPB has de complir amb els requisits següents:

 • Tindre 15 anys, o complir-los durant el primer curs. No superar 17 anys en el moment d’accés o durant el primer curs,
 • Haver cursat 2n curs de l’ESO.
 • I a més haver estat proposat pel professorat del centre a què assisteixes, perquè consideren que és la millor opció.

Si tens més de 17 anys, tens 2 possibilitats:

 • Optar als cicles de FPB exclusius per a persones majors de 17 anys sense titulació oficial.
 • Optar a un cicle de FPB per a menors de 17 anys que dispose de places vacants.

Oferta formativa

Consulta l’oferta formativa de cicles de formació professional bàsica per al curs 2015-2016 a la Comunitat Valenciana.

Titulació

Si superes el cicle de formació professional bàsica obtindràs el Títol Professional Bàsic corresponent als ensenyaments cursats 

Aquesta titulació té valor acadèmic i validesa en tot el territori nacional, en les mateixes condicions que els títols de tècnic i tècnic superior. Amb aquest títol pots accedir a les mateixes ocupacions (públics i privats) que amb el títol de Graduat en ESO.

En cas de finalitzar sense el títol s’expedirà una certificació acadèmica amb els mòduls i unitats superades. Aquesta certificació té efectes acadèmics i acreditacions parcials acumulables de les competències professionals adquirides.

Seguir estudiant

Una vegada superat el cicle i obtingut el títol se t’obrin una sèrie d’alternatives. Aquestes són les següents:

Convalidacions

Si tens experiència laboral o provens d’un PQPI consulta les possibles convalidacions .

Enllaços d’interès
 • Oferta formativa Oferta de cicles de formació professional bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
 • Centres de la Comunitat Valenciana on pots estudiar un cicle de formació professional bàsica. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
 • El sistema educatiu i la formació professional Informació genèrica de les diferents modalitats de formació professional. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.