Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Programa formatiu de qualificació bàsica (PQB)

En què consisteix

Els programes formatius de qualificació bàsica són cursos que afavoreixen la maduresa personal i milloren la formació en una professió, per tant, milloren la possibilitat de trobar una ocupació.

Si penses agafar un d’aquests cursos, s’espera que aconseguisques competències professionals d’una qualificació de nivell 1 i així millorar el teu nivell d’ocupació.

Modalitats

 1. Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris.
 2. Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents.

Dirigit a

Com a condicions generals, podran accedir joves de 16 anys, com a mínim, complits fins al 31 de desembre, que no hagen obtingut el títol de Graduat en ESO. A més en funció de la modalitat es concreten altres requisits d’accés:

 • El PFQB ordinari està dirigit a joves escolaritzats o desescolaritzats  entre 16 a 21 anys d’edat, complits en l’any d’inici del programa.
 • El PFQB adaptat a joves amb necessitats educatives especials permanents, està dirigit a joves d’entre 16 a 21 anys d’edat, complits en l’any d’inici del programa, que presenten  una discapacitat física, psíquica, trastorn de conducta o de personalitat.

Si decideixes assistir a un PQB, signaràs un compromís d’assistència.

Organització

La duració total, per al cas de la modalitat 1, és de 960 h, dividides en 2 fases. La primera fase amb una durada de 320 hores, que és desenvoluparan des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre. La segona fase té una durada de 640 hores, dels quals 80 hores són de Formació en Centres de Treball. Aquesta fase es desenvoluparà entre 1 de gener i el 30 de juny.

La durada total varia en funció de la modalitat. Oscil·la entre un curs, per a la modalitat 1, a dos cursos escolars en el cas de la modalitat 2. Un PFCB està compost per les assignatures següents:

 • Mòduls professionals. Ací aprendràs competències derivades d’una qualificació de nivell 1.
 • Mòduls formatius de caràcter generar:
  • Mòdul lingüísticosocial
  • Mòdul científicomatemàtic
  • Mòdul de formació i orientació laboral
  • Mòdul de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambiental
  • Tutoria
  • Altres mòduls
 • Pràctiques en empresa.

Titulació

Si superes tots els mòduls del programa, obtindràs una certificació acadèmica, on constaran els mòduls superats i les competències corresponents.

Si el PQB que estudies abasta a tots els mòduls específics corresponents a una qualificació de nivell 1, podràs sol·licitar l’acreditació d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 1.

En cas de finalitzar sense haver superat tots els mòduls, s’expedirà una certificació acadèmica amb els mòduls i unitats superades. Aquesta certificació té efectes acadèmics i acreditacions parcials acumulables de les competències professionals adquirides.

Seguir estudiant

Una vegada superat el curs i obtingut el títol se t’obrin una sèrie d’alternatives. Aquestes són les següents:

Oferta formativa

Els centres que oferien programes de qualificació professional inicial en la modalitat de Taller, Taller Polivalent i Especial, durant el curs 2015-2016 impartiran Programes formatius de qualificació bàsica. És per això que per a consultar l’oferta formativa has d’acudir a l’oferta de PQPI, concretament les modalitats de Taller, Taller Polivalent i Especial. Ací també pots trobar algú centre més.

 

Enllaços d’interès
 • Oferta formativa de Programes de Qualificació Professional Inicial de la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.