Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Formació Professional Dual

En què consisteix

La FP dual és una modalitat complementària als cicles formatius, no els substitueix. Té per finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa directament en una empresa.

Existeixen diferents modalitats que depenen del grau de participació del centre educatiu i de l’empresa col·laboradora.

Objectius

  • Incrementar el nombre de persones que obté un títol.
  • Aconseguir una major motivació de l’alumnat.
  • Facilitar la inserció laboral.

Dirigit a

Alumnat matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior, tant en règim presencial o semipresencial.

Accés

Els requisits d’accés són els mateixos que si estigueres estudiant un cicle que no pertany a la modalitat dual. Consulta directament el cicle formatiu de grau mitjà o el cicle formatiu de grau superior .

D’altra banda, en cas de rebre una contraprestació econòmica hauries de superar el procediment de selecció establit per l’empresa.

Organització

Els centres educatius programen grups de formació professional dual per als cicles formatius que estan desenvolupant. De manera que l’alumnat que forma part d’aquests grups realitza la seua formació tant en el centre educatiu com en l’empresa.

Independentment que es realitza part de la formació directament en l’empresa, el centre determinarà si és necessari fer el mòdul de Formació en Centres de Treball (pràctiques formatives). Aquestes pràctiques es poden fer agrupades per dies, setmanes, mesos, a tot el territori nacional i fins i tot a Europa. També és possible sol·licitar-ne l’exempció per haver realitzat les activitats formatives en l’empresa.

La relació entre l’alumnat i l’empresa es pot establir a través d’un contracte de formació i aprenentatge, d’una beca o bé se’t considerarà alumnat en pràctiques.

Durada

La duració és de 2 anys, i si el centre ho considera oportú pot ampliar a 3 anys per a afermar competències.  Per al cas dels cicles curts, la durada mínima és la que li corresponga a aquest cicle.

El temps de formació en l’empresa rondarà entre el 33% i el 50% de la duració total del cicle.

Titulació

Si superes esta formació obtindràs el títol de:

Tècnic/tècnica o tècnic/tècnica superior en l’especialitat corresponent i un certificat acreditatiu de les activitats formatives realitzades en l’empresa.

 

Enllaços d’interès
  • FP dual. La formació professional dual a la Comunitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  • Centres i oferta formativa Llistat de centres de la Comunitat Valenciana on pots estudiar un cicle formatiu de grau mitjà o superior en la modalitat dual durant el curs 2014-2015. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
I també

Cicle formatiu de grau mitjà

Cicle formatiu de grau superior

Contracte de formació i aprenentatge