Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Fortaleses vs debilitats

Una vegada conegues les teues fortaleses i debilitats, has d’actuar.

Font: Fortaleses Vs Debilitats Personals. Curs “Troba la teua Ocupació ideal” MasSaber. Dolores Martín

Les fortaleses són les teues qualitats o punts positius (per a aqueix lloc o sector en concret, no ho oblides). Has de donar-les a conèixer. En cas contrari és molt difícil que un ocupador les conega. Per a açò utilitza, principalment, la paraula en totes les seues formes: escrita, verbal, en paper, digital, directament o a través d’intermediaris.

Poden ser fortaleses: formació i/o experiència ampliada i relacionada amb l’exigit, o les teues qualitats personals o professionals (recorda les que has vist en l’apartat de “Les habilitats del/la treballador/a ideal”).

Les debilitats són els defectes o aspectes negatius (igualment per a aqueix sector, lloc o empresa). Tots tenim defectes, evidentment. Però hi ha defectes que no casen amb determinades exigències. Per exemple, una persona que és impacient tindrà serioses dificultats per a exercir la professió de cambrer/a, ja que és una qualitat exigida en l’atenció al client. Una vegada reconegudes les teues debilitats hauràs de valorar si es poden millorar. I si és possible, has de fer-ho. Tant per a millorar les teues possibilitats d’aconseguir una ocupació, com per a seguir mantenint-ho al cap del temps. Però, en cas que aqueix defecte no siga possible eliminar o millorar, l’única opció que ens queda és amagar-ho.

Com? Has d’extraure el positiu d’aqueix fet i quan no tingues mes remei que parlar sobre aquest defecte ho acompanyes amb una frase que el positivice. D’aquesta manera converteix un defecte en un aliat.

Es poden considerar debilitats: la falta de formació exigida, l’edat per excés o per defecte, l’abandó dels estudis, etc.