Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Programa d’aprenentatge permanent

La Unió Europea desenvolupa el programa d’aprenentatge permanent que el seu objectiu és afavorir la mobilitat entre estudiants de la Unió Europea. Inclou beques per a totes les edats educatives: des de Primària fins a una vegada finalitzada la Universitat.

Les modalitats son les següents:

Commenius

Aquesta beca se centra en les edats primerenques de l’educació, des de preescolar fins a secundària. Dirigida a tots els membres de la comunitat educativa: professors, alumnes, pares i associacions. Pretén ajudar als/les joves a desenvolupar les seues habilitats i competències necessàries per al seu desenvolupament personal, futures ocupacions i consciència cívica com a ciutadans/ciutadanes europeus/europees. Disposa d’una modalitat individual que inclou els intercanvis d’alumnat.

Erasmus

El programa Erasmus aquesta dirigit a estudiants d’estudis universitaris i en formació professional de grau superior, inclosos els estudis de doctorat, així com a les institucions que imparteixen aquest tipus de formació. Inclou:

Leornardo Da Vinci

Aquestes beques estan dirigides a estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior, titulats i graduats universitaris, i professionals en el mercat laboral. Subvenciona pràctiques professionals en empreses, organitzacions o centres d’altres països de la Unió Europea.

Grundtving

Té com a meta millorar la qualitat i la dimensió europea de l’educació d’adults en un sentit ampli, incloent l’ensenyament formal, la no formal i l’ensenyament informal, inclòs l’autoaprenentatge.

Consulta la web de la Comissió Europea per a ampliar la informació sobre aquesta beca