Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Prova lliure per a aconseguir la titulació

Els continguts de les proves es referiran als currículums dels cicles formatius vigents. Són proves dels títols que s’imparteixen complets als IES i als Centres integrats de formació professional de la Comunitat Valenciana. Pots trobar totes les especialitats ací.

Accés

 • Per als títols de Tècnic:
  • Díhuit anys, complits abans del 31 de desembre.
  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulacions equivalents
 • Per als de Tècnic Superior
  • Vint anys. Si posseeixes el títol de tècnic et pots presentar als 19 anys. Complits abans del 31 de desembre.
  • Estar en possessió del títol de Batxiller o titulacions equivalents.

Titulació

L’obtenció del títol de Tècnic o de Tècnic Superior de Formació Professional en la especialitat corresponent.

Observacions

Durant l’any de presentació a la prova, l’alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments que conduïxen a la titulació i simultàniament en les proves per a l’obtenció del títol (encara que n’hi ha excepcions).

Les proves es realitzaran per a tots els mòduls professionals a excepció de les FCT i el mòdul de projecte de Cicle formatiu de grau superior.

Enllaços d’interés
 • Informació general Sobre la prova per a l’obtenció del títol de tècnic/a i tècnic/a superior. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
 • Oferta formativa Trobaràs l’oferta de cicles formatius per al curs 2015-2016. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Tornar a Formació professional