Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) és l’organisme de la Generalitat valenciana que té la funció d’establir i realitzar les proves per a acreditar els coneixements en valencià. Expedeix dos tipus de certificacions: les de coneixements generals de la llengua i les de coneixements específics.

Les certificacions de coneixements generals es refereixen a diversos nivells de domini en l’ús de la llengua: oral, elemental, mig i superior

Les certificacions de coneixements específics es refereixen a llenguatges d’especialitat propis de determinats àmbits de la societat: Llenguatge Administratiu, correcció de textos, llenguatge en els Mitjans de comunicació.

Objectiu

Les proves tenen per objecte avaluar la competència dels aspirants en un determinat grau. No estan destinades a avaluar l’aprofitament d’un curs determinat, encara que, òbviament, l’assistència als cursos t’ajuda a preparar-les.

Accès

Per a poder participar en elles cal tenir, com a mínim, setze anys complits durant l’any en el qual es realitzen.

La Junta convoca les proves en dos períodes: habitualment maig-juny i novembre.

Cóm preparar-les

Els centres de Formació de persones Adultes, les Escoles d’idiomes, o els serveis de promoció lingüística d’universitats, són algunes de les entitats que ofereixen cursos de valencià en els seus diferents nivells.

També pots preparar-les pel teu compte usant com a orientació recursos i eines facilitades per la JQCV.

Pots consultar més informació en els centres de la Xarxa Joves.net.

Enllaços d’interès