Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Arts Plàstiques i Disseny

Els ensenyaments de Arts Plàstiques i de Disseny comprenen els estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics i el disseny en les seues diverses modalitats. Aquests ensenyaments s’estructuren en: ensenyaments professionals i ensenyaments universitària.

Ensenyaments professionals

Els cicles formatius d’Arts plàstiques i Disseny tenen un elevat contingut pràctic i capaciten als i les futures professionals per a exercir una activitat artístic-professional utilitzant tot tipus de tècniques artístiques.

Accés

Pots accedir als Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per dues vies:
Accés directe:
Els requisits d’accés directe són els següents:

 • Per a accedir a Grau Mitjà: es requereix el títol de graduat en ESO o equivalent.
 • Per a accedir a Grau Superior: es requereix el títol de Batxillerat o equivalent.

A més hauràs de demostrar les teues aptituds en l’àmbit artístic superant una prova específica per a accedir a grau mitjà o una prova específica per a accedir a grau superior.

Accés mitjançant prova

En cas de no complir els requisits d’accés, podràs accedir a Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny superant la Prova d’Accés general i tenint com a mínim 17 anys complits l’any natural de la prova. Si el que vols és accedir a Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny sense tenir els requisits acadèmics, hauràs de superar la Prova d’Accés General i tenir com a mínim 19 anys complits durant l’any natural de la prova.

Titulació

Si superes un cicle de grau mitjà obtens el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat que corresponga.

Amb aquesta titulació se t’obrin diferents alternatives:

 • Tens accés directe a Batxillerat
 • Accés a qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà. En aquest cas tindràs exempta la prova específica d’accés si la família professional és relacionada i si es requereix prova específica.
 • Accés a un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior, sempre que tingues els 18 anys complits.

Si superes un cicle de grau superior obtens el títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat que corresponga.

Aquesta titulació et permet:

 • Accedir a qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà o superior, amb l’exempció de la prova específica, si pertany a una família professional relacionada,
 • Accedir als estudis universitaris. Si accedeixes als ensenyaments universitaris d’arts plàstiques i disseny, que mes a baix tens explicades, tindries convalidats 30 crèdits ECTS universitaris.

Oferta formativa

L’oferta formativa a la Comunitat Valenciana inclou les famílies de:

  • Arts aplicades a l’escultura.
  • Arts aplicades a la indumentària
  • Ceràmica artística.
  • Comunicació gràfica i audiovisual
  • Disseny industrial
  • Disseny d’interiors
  • Joieria d’art

Enllaços d’interés
  • Guia de centres Cercador de centres de la Comunitat Valenciana en els quals s’imparteixen els Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  • Accés i admissió Informació sobre requisits d’accés i exempcions de la prova específica d’ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  • Exempció de mòduls formatius per experiència laboral Detall dels diferents mòduls que són susceptibles de convalidació per experiència laboral. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Ensenyaments universitaris

Els Ensenyaments Superiors d’Arts Plàstiques i Disseny estan emmarcades dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i tenen com a finalitat la formació qualificada de futurs professionals del sector artístic. Dins d’aquests ensenyaments es troben els estudis de Disseny i els estudis d’Arts Plàstiques.

 

Font www.iseacv.es

Accés

 • Tenir el títol de Batxiller o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. En cas de no disposar d’aquests requisits podries accedir superant la prova d’accés a ensenyaments artístics superiors .
 • Superar una prova específica a l’especialitat a la qual es desitja optar. Consulta les condiciones en la especialitat a la que anares a optar.

Estaràs exempt o exempta de realitzar aquesta prova específica si prèviament has obtingut un títol de Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny. Un altre avantatge que tindries, en aquest cas, és que tindries convalidat 30 crèdits ECTS  universitaris.

Estructura i Titulació

 • Els estudis de Disseny es divideixen en quatre especialitats: Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors, Disseny de Productes i Disseny de Moda.
 • Dins dels estudis d’Arts Plàstiques trobem dues especialitats: Ceràmica i Vidre. A la Comunitat Valenciana solament s’ofereix l’especialitat de Ceràmica.

En finalitzar aquests estudis, obtens el Títol de Graduat o Graduada en Disseny o Arts Plàstiques en l’especialitat que corresponga.

També tens la possibilitat d’optar a la resta d’ensenyaments universitaris de grau. En aquest cas consulta l’apartat específic d’Universitat

Enllaços d’interés