Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Art Dramàtic

Els Estudis Superiors d’Art Dramàtic comprenen un grau únic de caràcter superior, la durada del qual és de quatre cursos acadèmics de 60 crèdits cada un amb un total de 240 crèdits ECTS.

Requisits d’accés

  • Tenir el títol de Batxiller o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. En cas de no disposar d’aquests requisits podries accedir superant la prova d’accés a ensenyaments artístics superiors .
  • Superar una prova específica a l’especialitat a la qual es desitja optar.

Estudis

L’oferta educativa dels Estudis Superiors d’Art Dramàtic en l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València contempla les especialitats de Interpretació i Adreça d’escena i dramatúrgia.

Titulació

La titulació que s’obté al finalitzar aquests estudis és equivalent amb caràcter general a la de Llicenciatura Universitària.

Títol de Graduat o Graduada en Art Dramàtic seguit de l’especialitat corresponent.