Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Música

Els ensenyaments de música imparteixen en els conservatoris i centres autoritzats i s’organitzen en 3 nivells:

Elementals

 • Tenen una durada de 4 cursos
 • Es cursen normalment entre els 8 i els 12 anys
 • L’accés es realitza mitjançant una prova en la qual es valoraran les aptituds musicals per cursar aquests ensenyaments

AL finalitzar s’obté el Certificat d’Ensenyaments Elementals

Enllaços d’interés

Professionals

 • Tenen una durada de 6 cursos
 • Es cursen normalment entre els 12 i els 18 anys
 • S’accedeix mitjançant prova específica.
 • Pots accedir a cada curs sense haver cursat els anteriors, sempre que, a través d’una prova, demostres posseir els coneixements necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments.
 • En finalitzar obtens un Títol Professional de Música en el qual constarà l’especialitat cursada.

Si a més de superar els ensenyaments professionals de música aproves les assignatures comunes de Batxillerat, obtens el títol de Batxiller.

Enllaços d’interés

Superiors

Els ensenyaments superiors de música s’estructuren acadèmicament en els nivells de grau, màster i doctorat.

Font www.iseacv.es

 • Grau en música:
  • Té una durada de 4 cursos acadèmics de 60 crèdits cadascun amb un total de 240 crèdits ECTS.
  • Requisits d’accés:
   • Tenir el títol de Batxiller o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. En cas de no disposar d’aquests requisits podries accedir superant la prova d’accés a ensenyaments artístics superiors .
   • Superar una prova específica a l’especialitat a la qual es desitja optar.

  En finalitzar obtens el Títol de Graduat o Graduada en Música seguit de l’especialitat corresponent.

Enllaços d’interés