Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Accés des de Batxillerat

En finalitzar el Batxillerat, si vols accedir a la universitat, hauràs de realitzar la Prova d’Accés a la Universitat (PAU).

L’elecció que facis de Batxillerat i de les assignatures de modalitat, dependrà del Grau Universitari que vulguis realitzar després. Les assignatures de 2n de Batxillerat de modalitat seran les que et donin l’oportunitat de pujar la nota de la PAU. Aquestes assignatures estan vinculades a una de les branques de coneixements en les quals s’engloben tots els Graus universitaris.

Fases

La Fase general es obligatòria per a l’accés a Universitats Valencianes, be siguen centres propis com adscrits que continguen places limitades d’accés. Es necessari traure com mínim un 4 per a fer mitja. Té validesa indefinida. La componen els següents exercicis:

  • Castellà: llengua i literatura II
  • Valencià. llengua i literatura II
  • Idioma. A triar entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès.
  • Història d’Espanya o Hª de Filosofia.
  • Una matèria de modalitat de segon de Batxillerat.

La Fase específica té per objecte donar l’oportunitat de pujar nota. Podran examinar-se com a màxim de 4 matèries de 2n Batxillerat, que no serà necessari que les hages cursat, i que no coincidisca amb la presentada en la fase general.

Conten les 2 qualificacions de les matèries que proporcionen millor nota d’admissió. És a dir, aquelles que millor nota resulta de multiplicar la nota obtinguda en la matèria amb la ponderació corresponent (0,1; o 0,2). Es necessari traure com mínim un 5 per a fer mitja. Té una validesa 2 cursos següents a la de la realització de la PAU.

Nota d’accés a l’Universitat

La nota d’accés a la titulació es calcula de la següent manera:

  • Nota mitja del Batxillerat (NMB): Permet obtenir com a màxim 6 punts.
  • Nota mitja resultant de la fase general (NMPG): Permet obtenir com a màxim 4 punts.
  • Nota mitja resultant de la fase específica (M1 x a + M2 x b): . Permet obtenir com a màxim 2 punts en cada assignatura

NOTA D’ACCÉS: NMB + NMPG + M1 x a + M2 x b= Puntuació màxima 14 punts.

Trànsit a la Universitat

En funció del nivell de relació que existisca en les assignatures de modalitat a la qual et presentes i el Grau i Universitat a la qual vulgues optar, s’atorga un valor de 0,1 o 0,2. Són els anomenats “coeficients de ponderació” que van a permetre’t traure major o menor nota en la fase específica. Tots els anys, les Universitats publicaran un document de les ponderacions que atorguen perquè pugues preveure que assignatures et convé mes preparar-te.

Un cop realitzada la PAU pots fer la preinscripció a la universitat. Recorda que hi ha unes notes de tall diferents per a cada grau universitari i per a cada universitat, i que poden variar cada curs depenent del nombre d’aspirants.

Enllaços d’interés
I també

Universitat