Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Altres opcions per a aconseguir el títol

Prova per a Majors de 20 anys per a l’obtenció del Títol de Batxiller

Podràs presentar-te a la prova per a l’obtenció del títol de batxiller si eres resident a la Comunitat Valenciana; tens 20 anys o els fas l’any natural de la realització de la prova; no has formalitzat matrícula  en Batxillerat o no l’has anul·lat després del 15 de gener del curs acadèmic en què se celebre la prova.

Estructura

 • Comú per a totes les persones que es presenten a la prova:
  • EXERCICI A.
  • EXERCICI B.
 • Segons la modalitat que esculles: En el moment d’inscripció hauràs de seleccionar la modalitat i la via o opció per a la realització de l’exercici C.
  • EXERCICI C. Cada modalitat ofereix 2 vies.

Models d’examen de la prova per a obtenir el títol de Batxillerat. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Batxillerat nocturn i a distància

Aquestes modalitats de Batxillerat són interessants si tens mes de 18 anys; eres menor però estàs treballant; per compatibilitzar ensenyaments de règim especial o per ser esportistes d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment.

Batxillerat nocturn

Es pot realitzar en 3 cursos acadèmics:

  • Bloc I: 5 matèries comunes, 1 matèria de modalitat i 1 matèria optativa.
  • Bloc II: 3 matèries comunes, 2 de modalitat i 1 optativa.
  • Bloc III: 3 matèries comunes i 3 de modalitat.

Batxillerat a distància

En el Batxillerat en règim a distància, quan et matricules per primera vegada, pots cursar el nombre de matèries que desitges del primer i segon curs, considerant en tot cas que no podràs matricular-te en matèries de segon curs que siguin una continuació de primer (per ex.: Llengua Castellana i Literatura I i Llengua Castellana i Literatura II).
Si has superat alguns dels exercicis de la Prova per a majors de 20 anys per a l’obtenció del Títol de Batxiller, podràs sol·licitar la seua equivalència amb les matèries corresponents en el Batxillerat de règim nocturn o a distància i així continuar per una d’aquestes vies l’obtenció del títol, només de les matèries pendents.

Batxillerat Internacional (BI)

És el règim acadèmic que s’imparteix als col·legis del Món Unit. Consta de sis unitats temàtiques en les quals has d’escollir obligatòriament una assignatura de cadascuna. Aquestes unitats temàtiques poden ser de dos tipus, de nivell alt i de nivell mitjà en funció del nombre d’hores lectives que s’estudien a la setmana, això ho escolliràs tu en funció de l’orientació posterior que vulgues donar-li a la teva carrera universitària, si vols fer una carrera de ciències triareu les assignatures de ciències en nivell alt i la resta en nivell mitjà, per exemple.

   • Unitat temàtica: llengua materna
   • Unitat temàtica: segona llengua
   • Unitat temàtica: humanitats
   • Unitat temàtica: ciències
   • Unitat temàtica: matemàtiques
   • Unitat temàtica: matèries artístiques

Enllaços d’interés
 • UWC Espanya. Web oficial de la Fundació Comitè Español dels col·legis del món units.
 • IES Pere Boïl de Manises Centre que imparteix Batxillerat Internacional

 

Batxillerat d’Excel·lència

Aquest Batxillerat, de moment, forma part d’un programa experimental i es desenvolupa únicament en l’IES Núm. 1 de Xest.

S’estableixen unitats mixtes tant en primer com en segon. Els horaris de matí es dedicaran a impartir les matèries de Batxillerat, i de vesprada es completaran amb activitats d’enriquiment i aprofundiment de les matèries.

Requisits d’accés

 • Mínim 8 punts en la nota mitjana de 4t d’ESO.
 • Mínim 7 punts en la nota mitjana de les matèries de 4t d’ESO de Matemàtiques; Llengua i Literatura Valenciana; Llengua i Literatura Castellana, Ciències Socials, Geografia i Història i Llengua Estrangera.
 • Que l’alumnat sol·licite matrícula en el calendari ordinari d’accés. Es pot sol·licitar plaça tant en primer com en segon, en les places que queden vacants.