Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Formació per a persones treballadores

Aquesta formació està dirigida prioritàriament a treballadors i treballadores en actiu i pretén garantir la formació al llarg de tota la teua vida laboral i així millorar la teua qualificació professional per a adaptar el teu perfil a les necessitats del mercat de treball.

Si estàs aturat o aturada també pots accedir a aquest tipus de formació. En aquest cas hauràs d’estar inscrit com a aturat o aturada en el teu Centre SERVEF d’Ocupació.

L’oferta de cursos inclou continguts transversals a qualsevol ocupació, com a idiomes o aplicacions informàtiques, i uns altres, orientats a la millora d’habilitats i coneixements de forma especialitzada en sectors concrets.

Tipologia dels plans de formació

 • Planes de formació intersectorials,
  • En competències transversals i horitzontals a diversos sectors de l’activitat econòmica,
  • O competències específiques d’un sector per al reciclatge
  • O recualificació de treballadors d’altres sectors.
 • Planes de formació sectorials
  • D’un dels sectors següents: agrari; construcció; indústria del calçat; indústria del metall; indústria tèxtil i de la confecció; indústria química, a exclusió de la indústria del plàstic; indústries agroalimentàries; indústries de la fusta i de fabricació de mobles; indústria del plàstic; manipulat, envasat, comerç i exportació de cítrics i productes hortofrutícolas; producció àudio-visual; sector de neteja d’edificis i locals; serveis d’atenció a persones depenents; serveis de transport per carretera; i turisme i hostaleria, amb la finalitat de desenvolupar accions formatives d’interès general per a aquest sector i satisfer necessitats específiques de formació del mateix.
  • Les accions específiques programades en aquest tipus de plans també podran dirigir-se al reciclatge i recualificació de treballadors procedents de sectors en situació de crisi.
 • Planes de formació intersectorials, dirigits específicament als col·lectius de treballadors i socis de l’economia social.
 • Planes de formació intersectorials, dirigits específicament al col·lectiu d’autònoms.
 • Planes de formació que hauran de desenvolupar-se per entitats i centres de formació acreditats o homologats.

Titulació

Diploma acreditatiu de la realització de l’acció formativa en l’especialitat que corresponga.

Ajudes a l’alumnat

Les persones aturades que assistisquen a algun d’aquests plans de formació percebran en concepte d’ajuda de transport, prèvia sol·licitud, 1,5 euros per dia d’assistència. Les persones aturades amb discapacitat percebran, addicionalment, una beca de 9 euros per dia d’assistència.

Oferta formativa

Ací tens l’oferta formativa de cursos de formació per a l’ocupació per al primer semestre de 2013

Enllaços d’interès