Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Formació per a persones desocupades

Aquest Programa, està dirigit, prioritàriament a persones en situació de desocupació, a fi de proporcionar una qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua contractació o inserció laboral.
El 80% de les places, com a mínim, estan reservades a persones aturades. En el cas que participen treballadors en actiu, tenen prioritat els qui tinguen un contracte temporal. Esta formació és gratuïta.

Modalitats

 • Modalitat Formació i Inserció.
 • Modalitat Semipresencial. Accedeix a Formació professional semipresencial o a distància per a conèixer mes informació.
 • Modalitat Formació a Mesura:
  • S’executarà per aquelles empreses o associacions empresarials que assumisquen un compromís de contractació d’almenys el 70 % de l’alumnat.
  • Aquesta modalitat està dirigida únicament a persones aturades.
 • Modalitat Col·lectius:
  • S’executarà per entitats locals i per entitats que expliquen entre les seues finalitats estatutàries el suport a persones amb especials dificultats d’integració
  • S’impartirà una formació adaptada a les necessitats d’aquests col·lectius.
  • Destinataris:
   • Aquesta modalitat està dirigida únicament a persones aturades.
   • Persones en situació o risc d’exclusió social acreditada pels Serveis Socials de les Administracions Públiques.
   • Persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%; i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Realització dels cursos

L’horari del curs estarà comprès entre quatre i sis hores diàries, de dilluns a divendres. En cap cas serà inferior a 20 hores ni superior a 40 hores setmanals. No és possible simultanejar cursos de formació professional per a l’ocupació, encara que existisca compatibilitat horària.

Pràctiques

Aquests cursos poden contemplar formació en centres de treball (si curses certificat de professionalitat) o practiques no laborals, si les entitats sol·licitants ho programen.

Titulació

Certificat individualitzat d’aprofitament del curs complet o algun mòdul.

ó un Certificat de Professionalitat, o la corresponent acreditació parcial de les unitats de competència superades

Drets i ajudes de l’alumnat

Els alumnes aturats podran sol·licitar les beques i ajudes de transport, allotjament i manutenció segons les condicions. A més, els alumnes amb discapacitat tindran dret a una ajuda per dia assistit.

Oferta formativa

Ací tens l’oferta formativa de cursos de formació per a l’ocupació per al primer semestre de 2013

Enllaços d’interès