Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Ensenyaments per a l’ocupació

La formació és una eina indispensable per a accedir al mercat de treball, ja que millora les teues possibilitats d’optar a una ocupació o millorar la teua situació laboral.

A través de la Formació professional per a l’Ocupació pots adquirir coneixements en camps professionals específics, ampliant així les teues oportunitats per a optar a un treball o reciclar els coneixements i competències que ja disposes sobre una professió.

Relació amb cicles formatius

La formació professional abasta tant la formació professional que s’imparteix en centres educatius, que són els Cicles formatius, com també la formació professional per a l’ocupació, que s’imparteixen en organismes i entitats de l’àmbit laboral. Actualment, existeixen mesures perquè a través de la formació per a l’ocupació i/o l’experiència laboral s’acrediten les mateixes titulacions que s’obtenen a través dels Cicles formatius o bé altres certificats de nivell inferior.

Per a saber mes sobre açò, consulta Certificats de Professionalitat

Vies

La formació professional per a l’ocupació a la Comunitat Valenciana, actualment ofereix les següents vies:

Sobre algunes professions

Mes informació
  • En els serveis d’ocupació o Agència de Desenvolupament Local del teu municipi t’orientaran per a accedir al tipus de formació que millor s’adapte a les teues necessitats.
  • També pots informar-te en qualsevol dels centres de la Xarxa Joves.net