Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Coneix els teus drets laborals

La legislació relativa als drets laborals afecta tant a les persones treballadores com a les quals són susceptibles de ser-ho o ja ho han sigut i han deixat de ser persones treballadores per circumstàncies vàries.

Aquesta legislació és modificada amb molta assiduïtat, la qual cosa no implica que sempre tinga una empremta sobre el total del col·lectiu de persones treballadores. A voltes afecta a casos concrets o col·lectius específics.

Els drets laborals són conseqüència de molts anys de lluita, reivindicación i negociació entre les parts implicades.

Coneix i defensa els teus drets:

Marcs legals

En aquest apartat tens un resum de la normativa aplicable als drets i obligacions laborals.

Prestacions

Inclouen les mesures de suport a les persones aturades.

Prevenció de riscos laborals

Sobre la promoció de la seguretat i la salut en el lloc de treball.

Enllaços d’interès
  • Guia Laboral Recopila i actualitza tota la informació rellevant del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social