Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Certificats de professionalitat.

Un certificat de professionalitat és l’acreditació que s’obté després de demostrar que es disposen de les competències necessàries per al desenvolupament d’una professió, és a dir, que es disposa d’una qualificació professional.

Són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació. Per tant no són títols acadèmics i no et permeten accedir directament a la universitat ni a cicles formatius, però sí és una titulació oficial.

Els certificats de professional depenen del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals que té per finalitat promoure i desenvolupar l’avaluació i l’acreditació de les corresponents competències professionals, de manera que s’afavorisca el desenvolupament professional i social de les persones i es cobrisquen les necessitats del sistema productiu.

Vies

Es poden obtenir a través de diverses vies:

  • Acumulació d’acreditacions parcials.
  • Una altra vies:
   • Superació de tots els mòduls formatius del certificat.
   • Demostrar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral.
   • Demostrar les competències professionals adquirides a través de vies no formals d’educació.

Oferta formativa

Accedeix a l’oferta de formació professional per a l’ocupació a la Comunitat Valenciana, del primer trimestre de 2013.

Enllaços d’interès