Próximos eventos

There are no upcoming events at this time.

El mes llegit

Tipus d’empresa

L’elecció de la forma jurídica a l’hora de crear una empresa és un pas més que has de seguir. Els criteris a tenir en compte t’ajudaran a determinar l’opció més adequada al teu tipus de negoci. Entre ells destaquem:

 • La responsabilitat que vulgues assumir.
 • El capital que vages a aportar.
 • El nombre de persones promotores o emprenedores.
 • La fiscalitat.
 • Els tràmits administratius

Els tipus d’empresa que existeixen, segons la seua forma jurídica són: Empresari/ària individual, Comunitat de Béns, Societat Civil, Societat Limitada, Societat Anònima, Cooperatives, etc.

Però hi ha altres classificació segons la grandària, l’origen del capital, l’activitat etc. En els següents apartats trobaràs mes detallat les modalitats d’empresa mes comunes.

Professional freelance

Estem acostumats a conèixer a tècnics com a electricistes, lampistes, mecànics que ofereixen els seus serveis tant a particulars com a empreses. No obstant açò, aquest model comença a traslladar-se a altres professions. Poden sorgir tres casos:

 • Professionals que presten els seus serveis a altres empreses o organitzacions per al desenvolupament d’un projecte o activitat, normalment de caràcter temporal. Una vegada deixa de ser necessària la figura d’aquest professional, finalitza la relació laboral.
 • Professionals que inicien i desenvolupen projectes. En aquests casos, solen iniciar i finalitzar el projecte, ja que solen ser els responsables màxims.
 • Professionals que continuen amb un negoci creat per uns altres.

Franquícia

Consisteix a triar el tipus de negoci que es vulga dirigir, i posteriorment unir-se a una empresa franquiciadora perquè aquesta aporte les seues experiències, coneixements, productes i imatge. Aquesta ajudarà en l’engegada de l’activitat. A canvi l’empresa franquiciadora rebrà una compensació econòmica.

Aquest format té un avantatge fonamental i és que l’empresa franquiciadora ha comprovat que la iniciativa és rendible, i per tant resulta una eixida laboral amb menys riscos que si et llances amb una idea nova.

Emprendimiento social

La clau d’aquest tipus de negoci és que els beneficis (econòmics o no) reporten sobre un col·lectiu específic, bé siga per l’àmbit geogràfic, per que patisca risc d’exclusió social o una altra raó de justícia social. Per tant la implicació amb la visió i la missió del negoci és total i la meta no és guanyar com més diners millors, sinó lluitar i afavorir l’el benestar iniciant projectes que impliquen i suposen responsabilitat social.

Emprendre a través de la xarxa

Qualsevol de les formes d’emprendre vistes anteriorment poden desenvolupar-se a través de la web i tots els sectors d’activitat tenen la seua versió de negoci online. A més emprendre via web redueix la inversió i les despeses d’infraestructures i equipament, per tant pot ser una bona alternativa als negocis clàssics.

Per a engegar un negoci online hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Adquirir un lloc web que a través del com engegaràs la teua idea, l’oferiràs i fins i tot prestaràs és servei.
 • Habilitar forma de pagament per targeta.
 • Prestació del servei o venda de productes. Controlar i habilitar els espais necessaris per a l’intercanvi d’informació o béns.
 • Atenció al client
 • Promoció, publicitat i guanyar-se una reputació online.

Enllaços d’interés
 • Formes jurídica d’empresa Taula explicativa de les diferents formes jurídiques i la seua correlació amb el nº de socis, el capital necessari i la responsabilitat. Direcció general de la Indústria i la Xicoteta i Mitja Empresa. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme
 • Infofranquicias Canal franquícies. Web d’informació sobre les franquícies i amb directori d’elles.
 • Xarxa emprens Xarxa valenciana de l’emprenedor i l’economia social.
 • Emprendimiento social Web d’informació, recursos i consells per a millorar el món.