18-25

Tinc entre 18 i 25 anys.

Vull seguir estudiant:

Si vas a acabar l’ESO, en funció del nivell formatiu aconseguit, pots accedir a:

  • Batxillerat (diürn, nocturn o a distància)
  • Cicles Formatius
  • Universitat

Si no has obtingut el graduat en l’ ESO, pots obtenir-lo a través d’aquestes opcions:

  • PQPI
  • Realitzant les Proves alternatives per a l’obtenció del graduat en ESO.
  • Inscripció en la Escola d’Adultsper a obtenir el graduat en ESO.

També pots preparar i realitzar la Prova d’accés a cicle de grau mitjà o la Prova d’accés a cicle de grau superior.

Si el que vols es obtindre el títol de Batxillerat, pots realitzar la Prova per a persones majors de 20 anys.

Vull ampliar la meua formació:

  • Cursar Altra formació reglada com idiomes, música, dansa, etc.
  • Realitzar un curs que t’ajude a prendre contacte i començar l’aprenentatge d’una professió que t’interesse (Ensenyaments per a l’ocupació).
  • Estudiar a Europa, realitzar cursos per a aprendre un idioma en el propi país d’origen, etc.

Vull iniciar-me en el món laboral.

Un aspecte important per a emprendre la vida laboral és que aprengues a cercar ocupació Abans de començar la recerca.

També pots valorar tenir el teu Primer contacte amb el món laboral a través de les pràctiques laborals dels cursos de formació i els cicles formatius (formació en els centres de treball)

O pot ser preferisques adquirir experiència en la pràctica directa per mitjà del Voluntariat en diferents associacions del teu municipi (juniors, esplais, associacions esportives, per posar alguns exemples) o a través del programa Servei Voluntariat Europeu.

És important que valores la possibilitat de seguir formant-te, ja que t’ajudarà a reciclar-te i millorar la teua situació professional i laboral.

Comprova que compleixes els requisits d’accés al programa garantia juvenil per a rebre formació o accedir a una ocupació