16-18

Tinc entre 16 i 18 anys

He finalitzat l’ESO:

Si has obtingut el títol de Graduat en Secundària, pots accedir a:

  • Batxillerat
  • Cicles Formatius

No he obtingut el graduat en ESO:

En aquest cas pots:

  • realitzar un Programa de Qualificació Professional Inicial(PQPI)
  • preparar i realitzar la Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Vull ampliar la meua formació:

  • Realitzar un curs que t’ajude a prendre contacte i començar l’aprenentatge d’una professió que t’interesse (Ensenyaments per a l’ocupació).
  • Cursar Altra formació reglada com idiomes, música, dansa, etc.
  • Aprendre un idioma al extranger, realitzant cursos en el teu temps lliure en el propi país d’origen, etc.

Vull iniciar-me en el món laboral

 

Comprova que compleixes els requisits d’accés al programa garantia juvenil per a rebre formació o accedir a una ocupació.Un aspecte important per a emprendre la vida laboral és que aprengues a cercar ocupació Abans de començar la recerca.
També pots tenir el teu Primer contacte amb el món laboral a través de les pràctiques laborals dels cursos de formació i els cicles formatius
O potser preferisques adquirir experiència en la pràctica directa per mitjà del Voluntariat en diferents associacions del teu municipi (juniors, esplais, associacions esportives, per posar alguns exemples)